Aj našu akadémiu môžete podporiť poukázaním 2% z daní

 1. Domov
 2. Akademia
 3. Aj našu akadémiu môžete podporiť poukázaním 2% z daní

Aj Vy máte možnosť prispieť k skvalitneniu podmienok detí z RSC Hamsik Academy pre ich športový, ale aj osobnostný rast. Urobiť tak môžete poukázaním 2% z Vašich daní.

Cieľom našej akadémie je neustále sa posúvať vpred a vytvárať deťom čo najlepšie prostredie, čo zahŕňa skvalitňovanie tréningového zázemia, infraštruktúry, materiálno-technického vybavenia či vzdelávanie trénerov a sprievodné aktivity pre našich mladých hráčov aj hráčky.

Ako postupovať?

A) zamestnanec

 1. Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023.
 2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2023 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%.
 3. V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3%.
 4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť TU aj s predvyplnenými údajmi RSC Hamsik Academy.
 5. Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2024. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom priloženého linku TU.

B) fyzická osoba

 1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník – je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali).
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:
 3. Obchodné meno (názov): RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z.
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 37832077
  Sídlo:  Sládkovičova 14016/27A, 97405 Banská Bystrica
  IBAN: SK54 0900 0000 0051 1768 1201

Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2024, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2024) na príslušný daňový úrad.

C) právnická osoba

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.

Ďalšie novinky