Základné informácie

  1. Domov
  2. Klub
  3. Základné informácie

Údaje o klube

Názov klubu RSC HAMSIK ACADEMY
Kontaktná adresa Zvolenská cesta 15451/46B , 974 05 Banská Bystrica
Telefón +421 48 472 88 13
E-mail sekretariat@hamsikacademy.sk
Klubové farby modrá a biela
Dátum založenia klubu 1986 – FK Rakytovce
1993 – FK JUPIE Banská Bystrica
2022 – RSC HAMSIK ACADEMY zlúčením klubov

Filozofia klubu

Hlavné zameranie
tréningového procesu

Idividuálne herné činnosti jednotlivca vedenie lopty, spracovanie, obchádzanie súpera, prihrávanie, streľba, hlavičkovanie nácvik a zdokonaľovanie herných kombinácii rozvoj pohybových schopností – rýchlostné, silové, vytrvalostné, koordinačné teoretický a praktický prehľad a v základoch regenerácie, rehabilitácie, športovej psychológie

vedenie lopty, spracovanie, obchádzanie súpera, prihrávanie, streľba, hlavičkovanie

nácvik a zdokonaľovanie herných kombinácii

rozvoj pohybových schopností – rýchlostné, silové, vytrvalostné, koordinačné

teoretický a praktický prehľad a v základoch regenerácie, rehabilitácie, športovej psychológie

Športová
príprava

Pas týždenného tréningového mikrocyklu, absolvujú hráči 3 – 4 tréningové jednotky na kvalitných tréningových plochách RSC Hamsik Academy. Tréningové skupiny sú rozdelené podľa veku.

RSC

HAMSIK ACADEMY

CIELE:

Vytváranie dlhodobých tréningových návykov na futbal pod vedením kvalitných trénerov s najvyššou kvalifikáciou tréningový proces realizovaný v malých tréningových skupinách

Ponuka základného stredoškolského a vysokoškolského vzdelania v Banskej Bystrici dennou aj internátnou formou podľa záujmu frekventantov akadémie

Vytváranie nadštandardných materiálno-technologických podmienok na tréningový proces úzka spolupráca s partnerským klubom